WilceeQ`

58 tekstów – auto­rem jest Wil­ceeQ`.

pupil

Ten dom,
to tyl­ko pus­te ściany
i skomlący pies.

Ten wszecho­bec­ny swąd,
wy­doby­wający się
z waszych serc...

Zat­rzaśnięte drzwi,
po­zamy­kane okiennice.
Do fur­tek i przesmyków
kraty.
Co­raz ciężej,
dud­niące w dłoni klucze.

Czcząc łapy,
nieumiejętnie przywołujecie
człowieczeństwo.

Przy bra­ku uczuć,
chce­cie wyp­chać wnętrze sierścią

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 kwietnia 2017, 07:47

dwudziesty ósmy marca

Nie znając ujścia,
błądzę pośród sza­rych spraw;
gdzie do radości
za da­leko krokom.

Zat­ra­cając się,
za­pomi­nam szmer wiosen­nych traw;
tonąc głębiej
w codzien­nym amoku.

Brak mi wiary
w przyszłe czasy
i pamięci
daw­nych chwil...

Liczę godziny,
prze­puszczając przez pal­ce
każdy z dni.

panie

Wy­dasz kiedys rozkaz,
spocznij

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 marca 2017, 06:07

autonomia

Dob­rze, że jesteś,
bo wczo­raj znów przeglądałam się w lustrze,
Bor­sze­wicz* już nie koi me­go skos­tniałego serca.

Mu­sisz mnie wysłuchać,
bo to co tworzę, spro­wadzi na mnie zgubę
i za­pomnę o tam­tych dniach.

Miałam skończyć z przeszłością,
ale dawne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2017, 02:46

2 0 1 7

Nie zmieni się obręcz
zap­la­tana wokół szyi

dziur nie zaszyje
mrok

oczo­doly na­wet puste
będą patrzeć

a na świecie
zacznie się ko­lej­ny rok 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 stycznia 2017, 08:25

Wolę być os­tatnim człowiekiem na ziemi niż pier­wszym pośród tłumu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 17:28

Jeśli kiedyś mnie zab­raknie, przy okaz­ji pa­lenia świateł, za­pal­cie też papierosy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 listopada 2016, 17:57

* * *

Gdy­bym miała poświęcić życie
pogoni,
wyr­wać korze­nie zdrad.
Ucze­piłabym się Diabel­skiej dłoni.
Chciałabym...
zbeszcześcić TEN świat.

Wte­dy Twe dłonie
moj Ojcze,
spoczęłyby na mej piersi.
Odór z Twych ust
i jej zapach
znikłyby z mo­jej pamięci.

Pal­ce wple­cione we włosy,
za­pom­niałyby o si­le policzka.
Żeber nie łamałyby pięści.
Pa­miętałabym dzień,
gdy za oknem,
zak­witła (nam) śliwka.

Jeszcze gdy­by Twe oczy...
zap­ragnęły wyszeptać
Ma­leńka, wy­bacz mi

Dałabym Ci szansę,
nie po­liczyłabym Twych dni. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 października 2016, 01:08

Życie to sztu­ka pa­nowa­nia nad czasem. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 7 października 2016, 22:37

Bluźnierstwo

Stu­kotem palców
błądzić pośród ubiegłuch lat,
(po)oszu­kuję wspom­nienia i
opo­wiada­ne bajki.

Zmieniam scenariusz,
kończący się ciszą
za­pom­nianych więzi,
oszu­kanych de­kad.

Skreślam poprawki.
Niech sta­re przyjaźnie
wyprą się zwad;
do­my zos­taną wypełnione
wspom­nieniem ogniska,
oczy rozbłysną
dzieciącym łakieniem dnia.

Ostatecznie,
Wie­cznym Piórem
spisze De­kalog skarg.

Oprawię,
powieszę,
zapamiętam.

Dob­ry Kowal,
na­kazu­je rze­miosłu
strzec się zaniedbań.
W za­mian daruje...
- uśmiech.

Tak stworzy(ę)
(no­wy) świat. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 października 2016, 01:05

Nie boję się duchów, tyl­ko ludzi, ja­cy owład­nięci własną wyob­raźnią po­suwają się do rzeczy strasznych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 września 2016, 19:13

WilceeQ`

Od 1 kwietnia 2010 roku. Generalnie porządki już za mną, niemal wszystkie. Zmieniłabym imię, na coś świeższego; jednak nie wszędzie można odwracać się od przeszłości, ciekawe...

Zeszyty
  • Amen – zna­nych, nieza­leżnie od objętości

  • Do przeczytania – Noc, her­ba­ta i czas wol­ny, by nad­ro­bić stra­cone chwi­le..

  • Inne – Wyjątko­we; Dla mnie.

  • Swoje prawa – Niez­mien­ne i za­leżne wyłącznie od zak­re­su wyob­rażeń. Ich - wier­sze.

  • XYZ – Opo­wiada­nia. Po­win­ność:  Na­dać im inną nazwę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WilceeQ`

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 czerwca 2017, 21:24WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2017, 19:38Asharon sko­men­to­wał tek­st pupil

1 kwietnia 2017, 16:11Asharon sko­men­to­wał tek­st pupil

31 marca 2017, 18:32WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

30 marca 2017, 18:11Asharon sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

29 marca 2017, 23:15marka sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

29 marca 2017, 13:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

29 marca 2017, 10:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

29 marca 2017, 06:57JaiTy sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

24 marca 2017, 23:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st autonomia