WilceeQ`

60 tekstów – auto­rem jest Wil­ceeQ`.

Parasolka

młodość skąpa­na w deszczu
ocieka
prze­lana cząstką
do­pełnionych czakr
wsiąkła
zbłąkaną kroplą wodząc

ile
wchłonie czas 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lutego 2018, 12:50

STABILIZACJA

* mo­ment gdzie kończy się przy­jem­ność, a zaczy­na życie.


____________
Wiesz jak to jest, błądzić w niepew­ności,
z myślą o ko­lej­nych zat­rzaśniętych drzwiach.
Czy czułeś kiedyś od­dech namiętności,
od­da­lający się od Ciebie, w naj­drob­niej­szych słowach?

Czy kiedyś zasypiając,
przychodził czas niemocy...
kiedy Two­je ciało było bar­dziej sa­mot­ne niż dusza?

Dławiąc się nią,
ciężko przełykać.

(...)
Na­wet dni. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2017, 13:51

pupil

Ten dom,
to tyl­ko pus­te ściany
i skomlący pies.

Ten wszecho­bec­ny swąd,
wy­doby­wający się
z waszych serc...

Zat­rzaśnięte drzwi,
po­zamy­kane okiennice.
Do fur­tek i przesmyków
kraty.
Co­raz ciężej,
dud­niące w dłoni klucze.

Czcząc łapy,
nieumiejętnie przywołujecie
człowieczeństwo.

Przy bra­ku uczuć,
chce­cie wyp­chać wnętrze sierścią

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 kwietnia 2017, 07:47

dwudziesty ósmy marca

Nie znając ujścia,
błądzę pośród sza­rych spraw;
gdzie do radości
za da­leko krokom.

Zat­ra­cając się,
za­pomi­nam szmer wiosen­nych traw;
tonąc głębiej
w codzien­nym amoku.

Brak mi wiary
w przyszłe czasy
i pamięci
daw­nych chwil...

Liczę godziny,
prze­puszczając przez pal­ce
każdy z dni.

panie

Wy­dasz kiedys rozkaz,
spocznij

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 marca 2017, 06:07

autonomia

Dob­rze, że jesteś,
bo wczo­raj znów przeglądałam się w lustrze,
Bor­sze­wicz* już nie koi me­go skos­tniałego serca.

Mu­sisz mnie wysłuchać,
bo to co tworzę, spro­wadzi na mnie zgubę
i za­pomnę o tam­tych dniach.

Miałam skończyć z przeszłością,
ale dawne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2017, 02:46

2 0 1 7

Nie zmieni się obręcz
zap­la­tana wokół szyi

dziur nie zaszyje
mrok

oczo­doly na­wet puste
będą patrzeć

a na świecie
zacznie się ko­lej­ny rok 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 stycznia 2017, 08:25

Wolę być os­tatnim człowiekiem na ziemi niż pier­wszym pośród tłumu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 17:28

Jeśli kiedyś mnie zab­raknie, przy okaz­ji pa­lenia świateł, za­pal­cie też papierosy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 listopada 2016, 17:57

* * *

Gdy­bym miała poświęcić życie
pogoni,
wyr­wać korze­nie zdrad.
Ucze­piłabym się Diabel­skiej dłoni.
Chciałabym...
zbeszcześcić TEN świat.

Wte­dy Twe dłonie
moj Ojcze,
spoczęłyby na mej piersi.
Odór z Twych ust
i jej zapach
znikłyby z mo­jej pamięci.

Pal­ce wple­cione we włosy,
za­pom­niałyby o si­le policzka.
Żeber nie łamałyby pięści.
Pa­miętałabym dzień,
gdy za oknem,
zak­witła (nam) śliwka.

Jeszcze gdy­by Twe oczy...
zap­ragnęły wyszeptać
Ma­leńka, wy­bacz mi

Dałabym Ci szansę,
nie po­liczyłabym Twych dni. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 października 2016, 01:08

Życie to sztu­ka pa­nowa­nia nad czasem. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 7 października 2016, 22:37

WilceeQ`

Od 1 kwietnia 2010 roku. Generalnie porządki już za mną, niemal wszystkie. Zmieniłabym imię, na coś świeższego; jednak nie wszędzie można odwracać się od przeszłości, ciekawe...

Zeszyty
  • Amen – zna­nych, nieza­leżnie od objętości

  • Do przeczytania – Noc, her­ba­ta i czas wol­ny, by nad­ro­bić stra­cone chwi­le..

  • Inne – Wyjątko­we; Dla mnie.

  • Swoje prawa – Niez­mien­ne i za­leżne wyłącznie od zak­re­su wyob­rażeń. Ich - wier­sze.

  • XYZ – Opo­wiada­nia. Po­win­ność:  Na­dać im inną nazwę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WilceeQ`

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 września 2018, 13:55WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

27 sierpnia 2018, 08:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Parasolka

30 kwietnia 2018, 14:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st Parasolka

6 kwietnia 2018, 12:27WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

27 lutego 2018, 19:38Papużka sko­men­to­wał tek­st Parasolka

27 lutego 2018, 18:51Naja sko­men­to­wał tek­st Parasolka

27 lutego 2018, 12:50WilceeQ` do­dał no­wy tek­st Parasolka

27 lutego 2018, 12:48WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 stycznia 2018, 14:40WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

24 grudnia 2017, 16:30WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]